ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΥ «ΑΜΕΣΑ»

ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ! ΟΛΟΙ ΑΞΙΟΙ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΥ ΑΞΙΖΟΥΜΕ